Dirigenten

Lisa Smith Walaas         (Foto: Dag Jansson)

Jeg har vært dirigent for Fornebu Singairs siden høsten 2016. Med utdannelsen min i musikkvitenskap fra UiO har jeg lenge vært aktiv i amatørkorlivet i Oslo. Siden 2012 har jeg vært dirigent for medisinstudentenes blandakor, A Scalpella, jeg har tidligere ledet bedriftskoret i Making Waves og vikariert for Liv Ulvik i Bjørvika blandakor. Nå jobber jeg som teaterregissør og musikalsk ansvarlig for Sandvika barne- og ungdomsteater hvor jeg har dramatisert og komponert musikaler for dem siden 2013. Jeg har jobbet som sang- og pianolærer i Lørenskog private kulturskole og gjort freelance-oppdrag som musiker, blant annet for Den kulturelle skolesekken.

Som dirigent er det viktig for meg å skape et trygt og skapende miljø i samarbeid med koristene. Jeg mener at sanggleden skal stå i forsetet, og målet er at koret som helhet skal utvikle gehør, musikalitet, rytmisk forståelse og samsynging i fellesskap med hverandre. Det vakre med kor er at summen av alle stemmene går forbi individet hvor man skaper noe man ikke hadde klart på egenhånd. Det er fellesskapet som står i fokus, og det er fellesskapet som er skapende.