Velkommen til Fornebu Singairs’ hjemmeside!

Fornebu Singairs er et blandet kor på ca. 30 sangglade medlemmer, og vi øver hver tirsdag fra kl. 1830-2100 i Akerkvartalet (Fornebuporten).

Vi er allerede i gang med høstsemestret 2020, og korets nye og entusiastiske dirigent er Emilie Hellum Johansen.

Repertoaret vårt spenner fra pop og jazz til klassiske perler vi alle gleder oss over å høre. Vi holder konserter i egnede konsertlokaler og vi opptrer gjerne på institusjoner for syke og eldre. I førjulstiden gleder vi vårt publikum med tradisjonsrike julesanger i kirker, hos bedrifter og på kjøpesentre i området.

Ønsker du å leie inn koret for et arrangement eller event? Ta kontakt med Petter Thøring (957 89607), så ordner vi en avtale!